Coaching, begeleiding en trainingen met kracht!

Zorgkrachtig heeft een breed aanbod aan vaardigheidstrainingen. Deze trainingen worden in het begeleidingstraject ook aangeboden. Je kunt aan de hand van je gestelde doelen zelf je eigen trainingstraject samenstellen. Klik op de trainingen voor meer informatie.

 • Psycho-educatie

  Je krijgt een diagnose, maar wat houdt deze diagnose in? Waarschijnlijk herken je jezelf in de omschreven kenmerken. Neem ik de diagnose 'autisme' dan zijn er veel verschillende vormen van autisme.  Alle vormen worden verzameld onder het wetenschappelijke “kopje” PDD (Pervasive Developmental Disorders). In Nederland spreken we van ASS ( Autisme Spectrum Stoornis) of van een pervasieve ontwikkelingsstoornis.

  De vormen van autisme kunnen zijn; klassiek autisme, PDD NOS, het syndroom van Asperger, MCDD, en de stoornis van Rett. In de training zullen we jouw diagnose van autisme goed bekijken. We zullen samen de kenmerken van de diagnose met je doornemen. Welke kenmerken herken je en welke totaal niet. Samen kijken we welke begeleiding je nodig hebt om je nog zekerder en fijner te voelen in je dagelijks leven.

  Ook ouders/opvoeders, partners of vrienden kunnen deze training volgen. Soms is het fijn als jouw naasten ook weten wat jouw diagnose inhoud.
 • Weerbaarheidstraining

  In de training weerbaarheid leer je op een positieve manier ‘jezelf zijn’ in verschillende situaties.

  Het woord ‘weerbaarheid’ heeft verschillende betekenissen. Ik geef er de volgende betekenis aan: 'in alle (weers)omstandigheden jezelf blijven.'

  Wat er ook gebeurt in jouw leven: jezelf zijn en je daarbij prettig en veilig voelen is erg belangrijk. Dat klinkt heel logisch en eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Voor veel mensen, zowel kinderen als volwassenen, is weerbaar of ´jezelf zijn´ niet altijd vanzelfsprekend. En daar zijn legio redenen voor te noemen.

  Welke problemen zie jij voor jezelf en hoe kun je hier anders tegenaan kijken? Leer met lastige situaties om te gaan, zoals bijvoorbeeld nee zeggen, kritiek geven of om hulp vragen. Bovendien leer je een aantal makkelijke technieken toepassen om te ontspannen. Uiteindelijk zie je en ervaar je resultaat en sta je steviger in je schoenen.
 • Faalangsttraining

  Faalangst is een vorm van angst, die samenhangt met het leveren van prestaties. Faalangst levert veel stress op en kan je leven behoorlijk beïnvloeden.

  Je kunt faalangst indelen in drie categorieën, die elkaar kunnen overlappen: cognitieve, sociale of motorische faalangst. Een beetje spanning tijdens het moeten leveren van prestaties is goed. Het maakt je alert en het prikkelt je om een goede prestatie neer te zetten. Bij mensen met faalangst loopt de spanning zo hoog op, dat het niet meer in hun voordeel werkt. Mensen met faalangst kunnen bij sommige bezigheden het gevoel hebben een prestatie te moeten neerzetten, terwijl het voor een ander een leuke ontspanning is. Bijvoorbeeld tijdens sporten of dansen. De spanning heeft niet veel te maken met het feit of je ergens goed in bent. Veel meer met hoe je erover denkt.

  Faalangst is een irreële angst, die wel heel reëel aanvoelt. Zo reëel dat mensen er echt ziek van kunnen worden en er allerlei spanningsklachten van kunnen krijgen.

  Faalangst komt op alle leeftijden voor, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Als je niets aan die spanning doet, kun je op den duur allerlei klachten ontwikkelen, waarvan je soms niet meer weet waar het nou vandaan komt.

  Samen met jou ga ik op zoek naar waar de angst vandaan komt en in welke categorie je zou kunnen vallen. Samen gaan we aan de hand van praktische gebeurtenissen en oefeningen aan de slag en word jij de angst de baas!
 • Grip op je dip

  Iedereen voelt zich weleens wat terneergeslagen, ‘down’ of ziet het even niet meer zitten. Op zo’n moment heb je nergens zin in en komt er niets uit je handen. De oorzaak van deze somberheid is meestal wel duidelijk: ruzie, een tegenvaller, onzekerheid. Deze somberheid is ook heel gewoon, iedereen heeft er weleens last van.

  Bij een depressie voelt iemand zich ook nog erg somber. Alleen is die somberheid veel erger en verdwijnt deze niet vanzelf. Depressieve mensen zeggen ook vaak dat ze niet zozeer somber zijn, maar dat ze zich leeg voelen, dat ze helemaal niets voelen. Ook vertellen zij dat het hen erg veel moeite kost om gewone dagelijkse dingen te doen. Depressief zijn is niet abnormaal of gek. Veel mensen hebben er last van. Dit geldt ook voor jonge mensen en zelfs voor kinderen.

  We spreken van een depressie als er meerdere depressieve gevoelens tegelijkertijd voorkomen. Tevens geldt dat dit gedurende een bepaalde aaneengesloten tijd gebeurt. Rottige gevoelens kunnen een duidelijke oorzaak hebben. Bijvoorbeeld als iemand iets vervelends en ingrijpend meemaakt, zoals het verlies van een geliefd persoon of de scheiding van ouders. Ook pestervaringen kunnen je somber maken. De sombere gevoelens die hierdoor ontstaan zijn heel natuurlijk en gewoon. Ze horen bij het proces dat we ‘rouw’ noemen en gaan uiteindelijk voorbij. Soms gaat een rotgevoel niet vanzelf weg en dan kan dit een negatief effect hebben op hoe het met je gaat; op school, thuis of in je vrije tijd.

  In de training 'grip op je dip' leer je hoe je hier het beste mee om kan gaan. Je leert herkennen waar je terneergeslagen gevoel vandaan komt en hoe je dit om kunt buigen naar een beter gevoel.
 • Agressie regulatietraining

  Agressie is een vorm van gedrag. Dit gedrag laat je zien om je grenzen te bewaken en om op te komen voor je eigen belangen. Sommige mensen worden te snel agressief en ze worden zó agressief dat ze er geen controle meer over hebben. Het agressieve gedrag moet je vóór zijn; 'de-escaleren'.

  Samen met jou doorloop ik de stappen vóórdat het uit de hand loopt, zodat je je gedrag kunt de-escaleren. Dit doe ik aan de hand van de Tact- i methodiek. Ik kijk naar het aangeleerd gedrag, je normen en waarden, het zicht hebben op en de controle over je eigen boosheid en of je weloverwogen keuzes kunt maken. Dit doen we allemaal aan de hand van werkelijke situaties die jij hebt meegemaakt. We kijken welke handvatten jij jezelf kan geven, zodat je je gedrag vóór bent en het niet uit de hand loopt.
 • Sociale vaardigheidstraining

  Het doel van deze SOVA-training is om sociale vaardigheden aan te leren die je in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten en anderen. Door het oefenen van concrete situaties zal je probleemoplossend vermogen vergroten en door het aanleren van sociale denkpatronen krijg je meer zicht op sociale situaties en je eigen rol daarin. Samen kijken we welke vaardigheden je kan gebruiken om je net wat zekerder te voelen.
 • Sollicitatietraining

  De sollicitatietraining bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit drie bijeenkomsten die gericht zijn op je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt meer inzicht in jezelf, in wat jij wil en kan, waar je nu staat en wat je nodig hebt om jouw doelen te bereiken. Hoe presenteer je jezelf en welke vaardigheden heb je daarvoor nodig. Op deze manier ben je meer zelfbewust en kun je krachtiger het sollicitatietraject ingaan, waardoor je de kans op succes vergroot.

  In het tweede deel van de training komen de praktische sollicitatievaardigheden aan bod, zoals het maken van een curriculum vitae en sollicitatiebrief, het vinden van vacatures, bellen naar het bedrijf en het voeren van een sollicitatiegesprek.

  Het tweede deel bestaat uit vijf bijeenkomsten. Er zullen verschillende sollicitatiegesprekken geoefend worden. Uiteindelijk zullen we dit blijven herhalen totdat je uitgenodigd wordt voor een gesprek.
 • Tools 4U training

  De Tools 4U training zal je daadwerkelijk de “tools”, handvatten en vaardigheden in handen geven. Alle acht levensgebieden (gezin/familie, vrienden/sociale contacten, intimiteit/seksualiteit, gezondheid/uiterlijk onderwijs/werk, contacten met autoriteiten en instanties, vrije tijd en onderhouden van eigen woon en leefsituatie) komen aan bod.

  Je doet zelf actief mee en bepaalt mede de onderwerpen van de training. Hierdoor krijg je ook een stuk verantwoordelijkheid en motivatie om aan de slag te gaan met de verschillende doelen.