Coaching, begeleiding en trainingen met kracht!

Ik ben Kim Broer, eigenaar van Zorgkrachtig. Bij het beginnen van mijn eigen onderneming vroeg ik mijn cliënten wat ze typerend aan mij vonden. “Je durft en je duwt ons in de goede richting en hebt respect. Je zet ons aan het denken en motiveert ons om doelen te bereiken. Je bent heel duidelijk en straalt kracht uit.” Hier presenteer ik dan ook met trots:

Zorgkrachtig.

Zorgkrachtig staat voor duidelijke, krachtige coaching voor jongeren (met een diagnose.) Dit kan in het autisme spectrum stoornis ASS, ADD, ADHD MCDD of psychiatrische zorg. Zorgkrachtig geeft ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding en trainingen aan huis. Dit kan in de vorm van ZIN (zorg in natura) via de WMO Gemeente.
En op PGB-basis. De WMO aanvragen bedien ik via zorgcoöperatie Lifetime. Waar ik als zelfstandige bij aangesloten ben.

Na mijn opleiding sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) ben ik gaan werken in de jeugdzorg. Jongeren met een complexe hulpvraag en problemen waren voor mij interessant en uitdagend. Ik heb meerdere jaren gewerkt met risicojongeren die in een verplicht kader een traject moesten volgen. Veel jongeren beginnen met tegenzin aan deze trajecten, maar na mate de coaching vordert zie je dat zij zelf de “knop” omzetten om iets van hun leven te maken. Dan bereik je echt iemand en kun je mooie stappen maken.

Mijn manier van coachen is eerlijk, betrouwbaar, gedreven, praktisch en enthousiast. Duidelijke structuur is mijn basis. Ik zet de cliënt aan het denken en stuur bij waar nodig. Ik krijg energie als ik zie dat de cliënten met kleine stapjes hun doel bereiken. Samen bouwen wij aan een mooie werkrelatie!

Ik werk met jongeren met én zonder diagnose. Je kan hierbij denken aan stoornissen in het autismespectrum, ADD en ADHD. Ik begeleid ook gezinnen waarin men vastloopt in de onderlinge relatie. Ook geef ik verschillende trainingen op acht leefgebieden. Daarnaast geef ik psycho-educatie. Dit is een training waarin je leert omgaan met je diagnose.